Suite aux mesures sanitaires actuelles, nous restons à vos côtés, par téléphone, email ou visio-conférence. Contactez-nous
  • Frans
Catalogue des produits

BETON CLEANER

Beschrijving

Reiniger in gelvorm voor betongevels verontreinigd door luchtvervuiling

• Chemische reiniger voor alle soorten gevels van beton en cement, die inwerkt op sporen van metaaloxidatie en luchtvervuiling en samengesteld is uit oppervlakteactieve stoffen, verschillende oplosmiddelen van de nieuwste generatie en krachtige zuren

 

De technische gegevens op deze fiche en de gebruiksaanbevelingen worden te goeder trouw en uitsluitend ter informatie gegeven. Ze houden in geen geval een garantie of aansprakelijkheid van onze kant in bij gebruik van onze producten. 

Extra informatie

Toepassingsdomeinen

• Alle soorten beton, architectonisch beton, mortel, cementering, natuursteen

Toepassingswijze

– Product uitsluitend voor professioneel gebruik
– Gebruiksklaar of 1/1 te verdunnen (met water) afhankelijk van de vervuilings- of corrosiegraad
– Het wordt aanbevolen van boven naar onderen te werken en “aflopers” te vermijden. Breng het product aan met een borstel of verstuiver
– Laat 5 tot 45 minuten inwerken
– Reinig met een hogedrukstraal (180 bar, bij voorkeur warm en met de vuilfrees)
– Indien nodig de behandeling herhalen
– Het product wordt automatisch geneutraliseerd door het volume van het reinigings-/spoelwater. Wij bevelen echter aan om het neutraliseringsproduct te gebruiken (1l/10m² – 20m²) voor volledige neutralisering
– Gebruik voor baksteen de BRIC CLEANER

Gebruiksaanbevelingen

– Bescherm glasoppervlakken
– Om snelle vervuiling achteraf tegen te gaan, wordt sterk aanbevolen om het waterafstotend middel HYDRO AQUA of PROTECT 3 HYDRO-OLEO te gebruiken ter bescherming

Gebruiksbeperkingen

– Test het product altijd eerst uit in geval van twijfel – Vermijd marmer, gepolierde natuursteen
– BETON CLEANER mag niet gebruikt worden op poreuze baksteen
– Vermijd “aflopers” op ramen

Voorzorgsmaatregelen

– Lees aandachtig de voorzorgsmaatregelen, product uitsluitend voor professioneel gebruik
– Giftig en bijtend product
– Vermijd contact met de huid. Bij contact met de ogen, huid: onmiddellijk overvloedig spoelen met water en een specialist raadplegen
– Draag gepaste beschermingskledij voor chemische reiniging, handschoenen en oog-/gezichtsbescherming.

Verbruik

5 tot 15m2/l afhankelijk van de vervuilingsgraad en het type ondergrond

Uitzicht

Blauwe vloeistof

Geur

Sterke geur

Dichtheid

1.05 +/-0.05

pH

1.5 +/- 0.3

Aanbrengtemperatuur

Min. 5°C en max. 30°C

Verpakking

Plastic verpakking van 25l

Bewaartermijn

1 jaar in de originele verpakking, indien afgesloten en op een droge plaats