Suite aux mesures sanitaires actuelles, nous restons à vos côtés, par téléphone, email ou visio-conférence. Contactez-nous
  • Frans
Catalogue des produits

BITUME CLEANER

Beschrijving

Reiniger voor bitumen- en asfaltproducten

• Reiniger om bitumineuze en asfaltcomponenten snel te verwijderen of op te lossen

• Niet brandbaar, niet schadelijk, niet irriterend en pH neutraal product

 

De technische gegevens op deze fiche en de gebruiksaanbevelingen worden te goeder trouw en uitsluitend ter informatie gegeven. Ze houden in geen geval een garantie of aansprakelijkheid van onze kant in bij gebruik van onze producten

Extra informatie

Toepassingsdomeinen

• Binnen/Buiten
• Alle ondergronden die vervuild zijn door bitumen of asfalt (dak, grond, zink, gereedschap, etc.)
• Aanbevolen voor waterdichtmakende middelen, asfaltspreiders, machines en alle gereedschappen die in contact komen met asfalt

Toepassingswijze

• Gebruiksklaar product
• Aanbrengen met een sproeier of borstel. In dit geval is een mechanische actie vereist. 10 tot 35 minuten laten inwerken, daarna de mechanische werking aanpassen aan de vervuiling
• Mogelijkheid tot reiniging met bad. Geen mechanische actie vereist. Reactietijd aan te passen aan de vervuiling van de drager
• Het product kan worden verwarmd tot 50°C

Gebruiksbeperkingen

• Voer bij twijfel altijd een voorafgaande test uit
• Voorkom dat het product inwerkt op kwetsbaardere steunen

Voorzorgsmaatregelen

• Niet geclassificeerd product. Het product is vrijgesteld van etikettering in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 met hun wijzigingen en aanpassingen, die betrekking hebben op de classificatie, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen.
• Zorg voor voldoende ventilatie
• Resten moeten worden verwijderd volgens de geldende wetgeving
• Draag verstelbare handschoenen en bril
• Buiten bereik van kinderen houden

Uitzicht

Vloeibaar, helder uiterlijk, kleurloos

Geur

Sterke geur

Dichtheid

1 +/-0.05

pH

Neutraal

Gebruikstemperatuur

Tussen min. 5°C en 35°C

Verpakking

Plastic verpakking van 5 en 25 liter. Speciale verpakkingen op aanvraag

Bewaartermijn

1 jaar in de gesloten originele verpakking en op een droge plaats