Suite aux mesures sanitaires actuelles, nous restons à vos côtés, par téléphone, email ou visio-conférence. Contactez-nous
  • Frans
Catalogue des produits

BRIC CLEANER

Beschrijving

Reiniger voor gevels van baksteen en pleisterwerk verontreinigd door luchtvervuiling

• Kleurloze, vloeibare reiniger voor gevels van baksteen en pleisterwerk die inwerkt op sporen van luchtvervuiling

 

De technische gegevens op deze fiche en de gebruiksaanbevelingen worden te goeder trouw en uitsluitend ter informatie gegeven. Ze houden in geen geval een garantie of aansprakelijkheid van onze kant in bij gebruik van onze producten

Extra informatie

Toepassingsdomeinen

• Gevels van baksteen en pleisterwerk

Toepassingswijze

• Product uitsluitend voor professioneel gebruik
• Product altijd goed schudden vóór gebruik
• Gebruiksklaar of 1/1 te verdunnen (met water) afhankelijk van de vervuilings- en corrosiegraad
• Het wordt aanbevolen van boven naar onderen te werken en “aflopers” te vermijden
• Breng het product aan met een borstel, een lans met verstuiver of een manuele hogedruklans
• Laat 5 tot 45 minuten inwerken Laat het product niet opdrogen
• Reinig met een hogedrukstraal (180 bar, bij voorkeur met warm water en vuilfrees)
• Herhaal de behandeling indien nodig
• Het product wordt automatisch geneutraliseerd door het volume van het reinigings-/spoelwater. Wij bevelen echter aan om het K-neutraliseringsproduct te gebruiken (1l/10m² – 20m²) voor volledige neutralisering

Gebruiksaanbevelingen

• Bescherm glasoppervlakken
• Om snelle vervuiling achteraf tegen te gaan, wordt sterk aanbevolen om het waterafstotend middel HYDRO AQUA of PROTECT 3 HYDRO-OLEO te gebruiken ter bescherming

Gebruiksbeperkingen

• Test het product altijd eerst uit in geval van twijfel
• Niet gebruiken op glasoppervlakken
• Laat het product nooit opdrogen

Voorzorgsmaatregelen

• Lees aandachtig de voorzorgsmaatregelen, product uitsluitend voor professioneel gebruik
• Schadelijk en bijtend product
• Bij contact met de ogen, huid: onmiddellijk overvloedig spoelen met water en een specialist raadplegen
• Draag gepaste beschermingskledij, handschoenen en oog-/gezichtsbescherming

Verbruik

5 tot 15m²/l afhankelijk van de vervuilingsgraad en het type ondergrond

Uitzicht

Witachtige vloeistof

Geur

Reukarm

Dichtheid

1.15 +/-0.5

pH

5 +/-0.2

Aanbrengtemperatuur

Entre min 5°C en max 30°C

Verpakking

Plastic verpakkingen van 25l

Bewaartermijn

1 jaar in de oorspronkelijke verpakking indien afgesloten

Reiniging gereedschap

Zeepwater