Notice: Undefined index: width in /home/group-k-europe/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/app/Common/Schema/Graphs/Graph.php on line 47

Notice: Undefined index: height in /home/group-k-europe/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/app/Common/Schema/Graphs/Graph.php on line 48
Suite aux mesures sanitaires actuelles, nous restons à vos côtés, par téléphone, email ou visio-conférence. Contactez-nous
  • Frans
Catalogue des produits

FORTOX INSECTICIDE FONGICIDE TOTAL

Beschrijving

Behandeling ter preventie en bestrijding van ongewenste gasten in hout

• Product ter preventie en bestrijding van ongewenste gasten in hout (houtwormkevers, boktorren, termieten)

 

De technische gegevens op deze fiche en de gebruiksaanbevelingen worden te goeder trouw en uitsluitend ter informatie gegeven. Ze houden in geen geval een garantie of aansprakelijkheid van onze kant in bij gebruik van onze producten. 

Extra informatie

Toepassingsdomeinen

• Binnen- en buitenschrijnwerk
• Houtskeletten, steunbalken, gebintes, lateien
• Trappen, plankenvloeren, inlegwerk
• Allerlei houten meubelen

Toepassingswijze

• Goed schudden vóór gebruik
• Reinig de houten oppervlakken vooraf
• Haal was-, vernis- of verflagen weg vóór de behandeling van de ondergrond
• Applicatie
– met een borstel of penseel, in twee lagen
– enkele minuten laten inweken
– verstuiven
– inspuiten in de muur (vraag ons advies)
• Voor oppervlakken met gaten: langer behandelen of het product inspuiten met een naald
• Laat 48 uur drogen vóór verdere afwerking

Gebruiksbeperkingen

• Werk in een goed geventileerde ruimte met handschoenen en een masker

Voorzorgsmaatregelen

• Zeer giftig voor bijen en in het water levende organismen
• Buiten het bereik van kinderen bewaren
• Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik
• Was uw handen na gebruik
• Behandel geen hout dat in contact komt met voedingswaren of dieren (bijenkasten enz.)
• Niet gebruiken op hout dat in contact komt met water of de vloer

Verbruik

• Preventieve behandeling: 100 – 200ml/m²
• Gewone behandeling: 300ml/m²

Uitzicht

Vloeistof

Geur

Reukarm

Eigenschappen

• Gebruiksklare oplossing, niet verdunnen
• Niet-filmvormend
• Amberkleurig
• Werkzame stoffen
– permetrine 2,66g/l
– propiconazool 7,66g/l
– IPBC 2,53g/

Conditionnement

Emballage plastique 1l, 5l et 25l

Bewaartermijn

1 jaar in de oorspronkelijke verpakking indien afgesloten. Bewaar het product bij kamertemperatuur

Toelatingsnummer

BE2019-0025-05-01 pour le 1l et 5l (verkoop aan particulieren)
BE2019-0025-04-01 pour le 25l (uitsluitend verkoop aan professionelen)

Reiniging materiaal

Water of oplosmiddel