Suite aux mesures sanitaires actuelles, nous restons à vos côtés, par téléphone, email ou visio-conférence. Contactez-nous
  • Frans
Catalogue des produits

HYDRO INJECTION

Beschrijving

Vochtwerend middel ter bescherming tegen opstijgend vocht

  • Gebruiksklare oplossing voor injecteren tegen opstijgend vocht
  • Formulering op basis van watergedragen, oligomere alkylpolysiloxaan
  • Voor het aanbrengen van een duurzame waterdichting die het migreren van zouten en water beperkt

 

De technische gegevens op deze fiche en de gebruiksaanbevelingen worden te goeder trouw en uitsluitend ter informatie gegeven. Ze houden in geen geval een garantie of aansprakelijkheid van onze kant in bij gebruik van onze producten

Extra informatie

Toepassingsdomeinen

• Muren van baksteen, betonblokken en beton

Toepassingswijze

• Begin de injectiebehandeling op een goed vrijgemaakte plaats en indien mogelijk vrij van muurbekleding
• Het boren kan zowel van binnen- als van buitenuit gebeuren, maar wel in de horizontale voeg die zich het dichtst bij de vloer bevindt
• Afstand tussen de boorgaten : 10 tot 15cm
• Diameter : 14mm boren
• Diepte : 4/5 van de muur
• Spuit het product ononderbroken en homogeen in met behulp van lagedrukapparatuur (<6 bar)
• De vochtwerende zone werkt optimaal na +/- 48 uur bij standaarduitvoering

Gebruiksbeperkingen

• Het drogen kan enkele maanden duren, afhankelijk van de aard van de muur, de dikte, het vochtgehalte van en de algemene weersomstandigheden
• Bij het drogen van de behandelde muur is het aangeraden om onze epoxy primer murs op de ruwe ondergrond aan te brengen om toekomstige salpeter te voorkomen

Verbruik

+/- 2l/meter en per 10cm dikte (bv.: +/- 6 liter per meter voor
een muur van 30cm dikte)

Uitzicht

Homogene, transparante en niet-filmvormende vloeistof

Geur

Lichte geur

Dichtheid

0.810  +/- 0.05

Vlampunt

>60°C

Gebruikstemperatuur

Tussen 5°C en 35°C

Eigenschappen

• 10% actieve stoffen
• Oplosmiddelen met waterstofsulfide, gedearomatiseerd, geclassificeerd als niet-brandbaar
• Basis : complex van 4 polymeren en katalysator

Verpakking

Plastic verpakking van 25l

Bewaartermijn

1 jaar in de originele gesloten verpakking, bij een temperatuur tussen
5 en 25°C en op een droge plaats

Erkenning

WTCB (Klasse A) – rapport 04/2007