Suite aux mesures sanitaires actuelles, nous restons à vos côtés, par téléphone, email ou visio-conférence. Contactez-nous
  • Frans
Catalogue des produits

ROOF & WALL CLEANER

Beschrijving

Supergeconcentreerde reiniger voor vervuilde daken en gevels

• Krachtige, zeer geconcentreerde en snelle ontvetter die bouwmaterialen niet anntast

 

De technische gegevens op deze fiche en de gebruiksaanbevelingen worden te goeder trouw en uitsluitend ter informatie gegeven. Ze houden in geen geval een garantie of aansprakelijkheid van onze kant in bij gebruik van onze producten. Deze fiche annuleert en vervangt alle vorige versies

 

Extra informatie

Toepassingsdomeinen

• Reinigt sporen van verontreiniging en vervuiling door de weersomstandigheden op allerlei ondergronden (gevels, gevelbekleding, al dan niet geschilderde oppervlakken, daken)

Toepassingswijze

• Breng het product aan door het te verstuiven
• Laat 5 tot 20 minuten inwerken; daarna de mechanische werking proportioneel aanpassen aan de vervuilingsgraad en de te behandelen zone
• Herhaal indien nodig
• Hogedrukreiniging geeft een optimaal resultaat

Gebruiksbeperkingen

• Test het product altijd eerst uit in geval van twijfel

Voorzorgsmaatregelen

• Onontvlambaar
• Vermijd contact met de ogen
• Naspoelen met water

Verbruik

1l/5 tot 10m2. Puur of verdund afhankelijk van de vervuilingsgraad en het type ondergrond

Uitzicht

Gele waterige vloeistof

Geur

Sinaasappelgeur

Dichtheid

1 +/- 0.03

pH

7 +/- 0.2

Gebruikstemperatuur

Tussen 5°C en 30°C

Verpakking

Plastic verpakking van 5l en 25l, andere verpakkingen op verzoek

Bewaartermijn

1 jaar in de originele verpakking indien afgesloten en uit de zon
Niet vorstbestendig

Reiniging gereedschap

Water