Suite aux mesures sanitaires actuelles, nous restons à vos côtés, par téléphone, email ou visio-conférence. Contactez-nous
  • Frans
Catalogue des produits

RUST CLEANER

Beschrijving

Roestreiniger

• Reiniging van roestige ijzerhoudende materialen door chemische reactie

 

De technische gegevens op deze fiche en de gebruiksaanbevelingen worden te goeder trouw en uitsluitend ter informatie gegeven. Ze houden in geen geval een garantie of aansprakelijkheid van onze kant in bij gebruik van onze producten. 

Extra informatie

Toepassingsdomeinen

• Alle metalen oppervlakken zoals autokoetswerk, machines, kranen, metalen roosters, hekken, betonijzers, staal in de bouw, enz.

Toepassingswijze

• Gebruiksklaar. Schud het product goed voor gebruik
• Verwijder zoveel mogelijk roest met een staalborstel
• Breng het product aan met een borstel, een sproeier
• Laat het 15 minuten tot 1 uur inwerken
• Volledie spoelen vóór metaalbehandeling

Gebruiksbeperkingen

• Test het product altijd eerst uit
• Niet gebruiken op beglazing

Voorzorgsmaatregelen

• Bij contact met de ogen onmiddellijk spoelen met veel water en een arts raadplegen
• Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht

Verbruik

5 tot 15m²/l afhankelijk van de vervuilingsgraad en de
aard van de ondergrond

Uitzicht

Vloeistof

Geur

Sterk reuk

Dichtheid

1.05 +/- 0,05

pH

2 +/- 0,2

Propriétés
Verpakking

plastic verpakking van 5l en 25l

Bewaartermijn

1 jaar in de originele gesloten verpakking op een droge plaats
beschermd tegen vorst

Reiniging gereedschap

ULTRA DEGREASER